-->

Adatkezelési Tájékoztató

1. Az adatkezelés célja
2. Az adatkezelés jogalapja
3. A FabianLevente.hu online marketing blog adatai
4. Adatkezelési nyilvántartási szám
5. Az adatkezelés időtartama
6. A kezelt személyes adatok köre
7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek
8.1 Tájékoztatáshoz való jog
8.2 Érintett bármikor kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
8.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
8.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján
9. Email címek felhasználása
10. Hírlevél és egyéb marketing célú email
11. Adatbiztonság
12. Egyéb rendelkezések

Az Alpine Trade Kft. (továbbiakban: FabianLevente.hu) a www.fabianlevente.hu weboldal (a továbbiakban: blog) üzemeltetése során a blogra látogatók és a blogon vásárlók (továbbiakban Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a FabianLevente.hu ezúton tájékoztatja az Érintetteket, hogy a blogon az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a blog használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A FabianLevente.hu az adatvédelmi elveinek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

1. Az adatkezelés célja

A FabianLevente.hu blog adatkezelésének célja, a látogatók azonosítása, a blogon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során; a szolgáltatások megrendelésének során azok teljesítése, a megrendelés teljesítés megfelelőségének dokumentálása, ellenőrzése, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele és a létrejött szerződések bizonyítása.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat statisztika készítésére használjuk fel, mely célja a blog szolgáltatási színvonalának fejlesztése.

A FabianLevente.hu a neki megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, és nem is használhatja fel. Személyes adatok hatóságok számára vagy harmadik személynek történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén történik.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a FabianLevente.hu az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet előzetesen tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

2. Az adatkezelés jogalapja

A FabianLevente.hu általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A FabianLevente.hu a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az email címet regisztrálta.

3. A FabianLevente.hu blog, mint adatkezelő adatai

  • Név: Alpine Trade Kft.
  • Székhely és levelezési cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 89. 3. emelet 10.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-940962
  • Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Adószám: 22729884-2-42
  • Email cím: levente@fabianlevente.hu

4. Adatkezelési nyilvántartási szám

NAIH-79751/2014: hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. A fabianlevente.hu weboldalon email adatbázis gyű jtése, hírlevél küldés céljából.

5. Az adatkezelés időtartama

Az egyes szolgáltatásokra történő regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törvényben előírt törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 12 hónapig anonim módon tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. A kezelt személyes adatok köre

Hírlevél regisztrációs adatok. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:
  • Név,
  • Email cím,

Technikai adatok: Az Érintett bejelentkező eszközének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a FabianLevente.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek, különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett eszközének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a FabianLevente.hu fér hozzá.

A FabianLevente.hu rendszere az Érintettek aktivitásáról anonim adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott személyes, illetve egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Honlap html kódja a FabianLevente.hu-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőség: www.google.com/analytics/

Cookie:
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a FabianLevente.hu honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Érintett részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a webböngészön keresztül a számítógép ment el. Ennek megtörténtéről az Érintett a FabianLevente.hu-tól az oldalra való belépéskor kap értesítést.

A FabianLevente.hu kétféle cookie-t használ:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a FabianLevente.hu hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a FabianLevente.hu egyes funkciói, vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: A FabianLevente.hu a jobb felhasználói élmény érdekében, állandó cookie-t is használ. Ilyen cookie a remarketing célzáshoz használt cookie is, mely lehetővé teszi a FabianLevente.hu számára, hogy az Érintettnek a korábbi, FabianLevente.hu-n történt böngészései alapján, ajánlatokat mutasson a FabianLevente.hu-tól független, webes felületeken. Ezek az állandó cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást használ. Az ilyen cookie-k segítségével a FabianLevente.hu névtelen adatokat gyűjt a felhasználási élmény javítása és marketing célokból. Az adatokat a FabianLevente.hu nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az Érintett adatai ily módon történő felhasználását bármikor letilthatja, a webböngészőjének beállításai menüpontjában, az adatvédelemnél.

A fenti információkat a FabianLevente.hu technikai fejlesztése érdekében valamint statisztikai célokra használja fel. Amennyiben az Érintett előzetes és önkéntes engedélyt adott rá, célzott hírlevél küldésére is hasznosításra kerülnek az adatok.

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A FabianLevente.hu-n használt cookie-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a FabianLevente.hu illetve a FabianLevente.hu belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

A szolgáltatások megrendelése és teljesítése körében a FabianLevente.hu adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe. A FabianLevente.hu az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, de úgy bízza meg külső kollégáit, hogy az adatkezelési törvények betartásának garantálását követeli meg tőlük.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: Sprinter Futárszolgálat Kft.
Székhely: 1097. Budapest, Táblás utca 39.
Tevékenység: futárszolgálat
Telefonszám: 06 (1) 803 63 00
Email: pickpackpont@sprinter.hu

Név: DPD Hungária Kft.
Székhely: 1158. Budapest Késmárk utca 14. B. épület
Tevékenység: futárszolgálat
Telefonszám: 06 (1) 501 62 00
Email: dpd@dpd.hu

Név: Gyűjtőszállítás.hu, Expeditive Futárszolgálat Kft.
Székhely: : 2013 Pomáz, Vróczi út 9214/16
Tevékenység: futárszolgálat
Telefonszám: 06 (70) 324 1281
Email: info@gyujtoszallitas.hu

Név: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1093. Budapest, Közraktár utca 30-32.
Tevékenység: Online kártyás fizetés biztosítása
Telefonszám: 06 (1) 366 66 11
Email: ugyfelszolgalat@simple.hu

Név: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
Székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
Tevékenység: Online kártyás fizetés biztosítása
Telefonos elérhetőség
Emailes elérhetőség

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek


8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a FabianLevente.hu által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

A FabianLevente.hu az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó és általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A FabianLevente.hu a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a FabianLevente.hu munkatársaihoz fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

8.2 Érintett bármikor kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A FabianLevente.hu a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a FabianLevente.hu a törvényi előírásoknak megfelelően a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A FabianLevente.hu zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, köteles a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közölni a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A FabianLevente.hu a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: Alpine Trade Kft.
Székhely és levelezési cím: 1148. Budapest, Nagy Lajos király útja 89. 3. emelet 10. (székhely, nem ügyfélfogadási iroda)
Email cím: levente@fabianlevente.hu

8.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a FabianLevente.hu jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A FabianLevente.hu ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Email címek felhasználása

A FabianLevente.hu kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére.

Az email címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást és teljesítést szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

10. Hírlevél és egyéb marketing célú email

A FabianLevente.hu lehetővé teszi az Érintett számára, hogy előzetes és önkéntes módon feliratkozzon a hírlevélre, mely szolgáltatás ingyenes. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A FabianLevente.hu hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat harmadik fél kezeli, önálló szerverein, mely felet a FabianLevente.hu az itt foglalt feltételek betartására kötelezi.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti postai levél útján, melyet a FabianLevente.hu címére küld, emailben, illetve a hírlevelek alján található "Leiratkozás" linkre történő kattintással. Ebben az esetben a FabianLevente.hu - a hírlevelek küldéséhez szükséges – minden személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A hírlevél feliratkozás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a FabianLevente.hu csak az Érintett kifejezett, előzetes és önkéntes hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

11. Adatbiztonság

A FabianLevente.hu kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak kötelezze ez irányú rendelkezések betartására.

12. Egyéb rendelkezések

A FabianLevente.hu fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a FabianLevente.hu Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2014. október 12. napjától érvényes, utolsó módosítás 2016. március 9. (OTP Simple online kártyás fizetés)